'groene gaerde'

NATUURLIJKE DORPSOASE

Dit Concept ontworpen we voor een project te Ouderkerk aan den IJssel. 

De huidige situatie van deze tuin bestaat optisch uit meerdere ruimtes. Ons doel met dit ontwerp is de meerdere ruimtes zoveel mogelijk samen te voegen tot 1 ruimte. Dit realiseren we door het verdelen van de massa over het gehele tuinoppervlak. Ook door het toepassen van dezelfde groene en bloeiende beplantingen zowel in de voortuin, zijtuin alsook in de achtertuin zorgen we voor éénheid. Daarnaast laten we bij de verhardingen voor, zij en achter dezelfde materialen en kleuren terugkomen. 

waarom groen?

Kenmerkend aan dit concept is de 'groene' insteek. Wat betekend dat we bewust aan de slag gaan met toevoegen van diverse functies op het gebied van ecologie. Dit klinkt misschien wel heel interessant, maar betekend niet minder dan dat we zorgen voor de natuur en voor haar behoudt!

Vele vlindersoorten zijn aan het uitsterven, de wilde bijen verdwijnen.. ook in deze tuin proberen we huisvesting en bestuiving te bevorderen. 

natuurlijke bodeminfiltratie

Een andere zeker net zo belangrijke ecologische functie in deze tuin is het opvangen en infiltreren van regenwater in de bodem. Dit laten we geheel aan de natuur zelf over; wij zorgen voor een geschikte plek waar we een verlaging maken in het gazon. Het regenwater van de daken komt door middel van regenpijpen in de verlaging terecht. Hier trekt het water vanzelf in de bodem, en zorgt het o.a. voor aanvulling van grondwaterpijl en verzorging van het bodemorganisme. 

'bOUWLUST'


Concept voor herinrichting van een Boerderijerf buiten Dordt. 

lees hieronder meer..


HOEVE BOUWLUST

WIJNBOERDERIJ BUITEN DORDT

Dit prachtige project bevindt zich in de polders van Dordrecht. De woning: een monumentale boerderij, wordt volledig in ere hersteldt. De inrichting van het complete perceel is ontworpen door Reijmdesign. 

De basis voor het concept is gevormd door de omgeving en de functies van het nieuwe terrein. Een groene insteek waarbij zowel gedacht wordt aan een stukje historie als aan een tijdloos en hedendaags gebruik.

We betrekken het polderlandschap graag bij de tuin, en zien dat juist als verlenging van de tuin. Het landschappelijke ontwerp krijgt daarom ook die uitstraling.


BLOEMEN, BIJEN EN BODEM

In dit project is er veel aandacht voor de natuur: er worden plekken gecreëerd waar men in alle rust kan genieten van de stilte, het uitzicht en de bloemenzee die in ruime mate aanwezig is. 

Door het creëren van wilde bloemenweides en het plaatsen van een insectenwand proberen we de bestuiving van bloemen en huisvesting van uitstervende bijen en vlindersoorten te bevorderen. 

We passen een wadi toe: hier wordt het regenwater verzameld en op een natuurlijke manier geïnfiltreerd in de bodem. Hierdoor voorkomen we dat met heftige regenbuien het hemelwaterafvoer wordt overbelast, of de sloten teveel water huishouden. Tevens is het goed voor het aanvullen van de grondwaterstand en bodemstructuur.